image banner
BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh (tháng 5/2022)
Số ký hiệu văn bản 1332/BC-SGDĐT
Ngày ban hành 23/05/2022
Ngày hiệu lực 23/05/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh (tháng 5/2022)
Hình thức văn bản Văn bản Sở GD&ĐT
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt Lý Thanh Tâm
Tài liệu đính kèm 1332-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-chi-dao-ve-xay-dung-truong-chuan-thang-5.pdf