image banner
 • 1. ĐẢNG ỦY
  • anh-dai-dien

   1. Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

   Họ tên: TRỊNH THỊ BÉ

   Ngày, tháng, năm sinh: 01/03/1968

   Điện thoại: 0983622045

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng

   Họ tên: TRẦN QUANG CƯỜNG

   Ngày, tháng, năm sinh: 02/10/1975

   Điện thoại: 0919100281

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Đảng ủy Viên

   Họ tên: CHU NGỌC ĐIỆP

   Ngày, tháng, năm sinh: 13/09/1983

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Đảng ủy Viên, Phó hiệu trưởng

   Họ tên: HỒ VIẾT NGHÌN

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0918030455

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. Đảng ủy Viên, Phó hiệu trưởng

   Họ tên: NGUYỄN HỮU HOÀNG

   Ngày, tháng, năm sinh: 01/05/1979

   Điện thoại: 0912055396

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6. Đảng ủy viên

   Họ tên: TRẦN THỊ TỐ NHƯ

   Ngày, tháng, năm sinh: 28/10/1985

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Bí Thư Đảng bộ, Hiệu Trưởng

  Họ tên: TRỊNH THỊ BÉ

  Ngày, tháng, năm sinh: 01/03/1968

  Điện thoại: 0983622045

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó Bí Thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng

  Họ tên: TRẦN QUANG CƯỜNG

  Ngày, tháng, năm sinh: 02/10/1975

  Điện thoại: 0919100281

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Phó Hiệu trưởng

  Họ tên: HỒ VIẾT NGHÌN

  Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1978

  Điện thoại: 0918030455

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  4. Phó Hiệu Trưởng

  Họ tên: NGUYỄN HỮU HOÀNG

  Ngày, tháng, năm sinh: 01/05/1979

  Điện thoại: 0912055396

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Chủ tịch công đoàn

  Họ tên: ĐỖ QUANG HƯNG

  Ngày, tháng, năm sinh: 22/06/1979

  Điện thoại: 0914218884

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó chủ tịch công đoàn

  Họ tên: VÕ THỊ HỒNG ĐIỂN

  Ngày, tháng, năm sinh: 10/05/1978

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Bí thư đoàn trường

  Họ tên: PHAN VĂN HỒNG

  Ngày, tháng, năm sinh: 02/10/1987

  Điện thoại: 0384988042

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó bí thư đoàn trường

  Họ tên: NGUYỄN HUY HẢI

  Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1982

  Điện thoại: 0988441220

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Phó bí thư đoàn trường, Bí thư chi đoàn giáo viên

  Họ tên: TRẦN CÔNG NGHĨA

  Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1989

  Điện thoại: 0943080579

  >> Xem chi tiết
 • 1. TỔ TOÁN - TIN
  • anh-dai-dien

   1. Tổ trưởng

   Họ tên: ĐỖ QUANG HƯNG

   Ngày, tháng, năm sinh: 22/06/1979

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Tổ phó

   Họ tên: NGUYỄN VĂN LONG

   Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1974

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3.

   Họ tên: ĐINH VĂN TIỆM

   Ngày, tháng, năm sinh: 20/03/1978

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4.

   Họ tên: NGUYỄN THANH CHƯƠNG

   Ngày, tháng, năm sinh: 21/12/1976

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5.

   Họ tên: TRƯƠNG BÁ TÌNH

   Ngày, tháng, năm sinh: 28/05/1978

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6.

   Họ tên: PHẠM HỒNG TRUNG

   Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1980

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7.

   Họ tên: PHAN THỊ BÍCH THANH

   Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1982

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8.

   Họ tên: NGUYỄN THỊ NGỌC LUYẾN

   Ngày, tháng, năm sinh: 13/12/1985

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   9.

   Họ tên: PHAN THỊ THU HẰNG

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   10.

   Họ tên: LÊ QUÝ ĐÔN

   Ngày, tháng, năm sinh: 07/02/1987

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   11.

   Họ tên: NGUYỄN TẤN CƠ

   Ngày, tháng, năm sinh: 27/10/1991

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   12.

   Họ tên: NGUYỄN THỊ VUI

   Ngày, tháng, năm sinh: 23/09/1991

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   13.

   Họ tên: VŨ THỊ THỦY

   Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1991

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   14.

   Họ tên: TRẦN THỊ LIÊN

   Ngày, tháng, năm sinh: 15/05/1983

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 2. TỔ LÝ
  • anh-dai-dien

   1. Tổ trưởng

   Họ tên: PHẠM THỊ VÂN

   Ngày, tháng, năm sinh: 27/01/1982

   Điện thoại: 0984116256

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Tổ phó

   Họ tên: ĐỖ THỊ HẰNG

   Ngày, tháng, năm sinh: 29/05/1982

   Điện thoại: 0933556346

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3.

   Họ tên: HỒ NGỌC LÂM

   Ngày, tháng, năm sinh: 02/11/1978

   Điện thoại: 0944007493

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4.

   Họ tên: LÊ THỊ THU HIỀN

   Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1991

   Điện thoại: 0932588088

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5.

   Họ tên: NGUYỄN VĂN DŨNG

   Ngày, tháng, năm sinh: 30/10/1978

   Điện thoại: 0947716437

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6.

   Họ tên: PHẠM THỊ HIỀN

   Ngày, tháng, năm sinh: 21/09/1981

   Điện thoại: 0974788722

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7.

   Họ tên: PHẠM VĂN KIÊN

   Ngày, tháng, năm sinh: 25/09/1988

   Điện thoại: 0974740881

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8.

   Họ tên: VÕ VĂN VUA

   Ngày, tháng, năm sinh: 07/04/1968

   Điện thoại: 0907703945

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   9.

   Họ tên: PHẠM VĂN TIẾN

   Ngày, tháng, năm sinh: 07/10/1980

   Điện thoại: 0989423882

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   10.

   Họ tên: TRẦN CÔNG TÚ

   Ngày, tháng, năm sinh: 23/09/1992

   Điện thoại: 0365165810

   >> Xem chi tiết
 • 3. TỔ HÓA HỌC
  • anh-dai-dien

   1. Tổ Trưởng

   Họ tên: TRẦN MAI CHI

   Ngày, tháng, năm sinh: 14/09/1980

   Điện thoại: 0947413179

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Tổ phó

   Họ tên: NGUYỄN VĂN ÚT

   Ngày, tháng, năm sinh: 06/06/1988

   Điện thoại: 0389610477

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3.

   Họ tên: HOÀNG TRUNG CHÍNH

   Ngày, tháng, năm sinh: 15/05/1982

   Điện thoại: 0908736135

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4.

   Họ tên: LÊ VĂN HƯỞNG

   Ngày, tháng, năm sinh: 05/04/1985

   Điện thoại: 0976004575

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5.

   Họ tên: NGUYỄN NGỌC CHI

   Ngày, tháng, năm sinh: 02/08/1980

   Điện thoại: 0946479393

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6.

   Họ tên: NGUYỄN THỊ NGHĨA

   Ngày, tháng, năm sinh: 12/11/1986

   Điện thoại: 0967432026

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7.

   Họ tên: TRẦN CÔNG NGHĨA

   Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1989

   Điện thoại: 0943080579

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8.

   Họ tên: CHẾ THỊ THÙY TRANG

   Ngày, tháng, năm sinh: 12/05/1989

   Điện thoại: 0934884223

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   9.

   Họ tên: VÕ THỊ THÚY

   Ngày, tháng, năm sinh: 20/07/1988

   Điện thoại: 0988226875

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   10.

   Họ tên: HOÀNG THỊ LỆ

   Ngày, tháng, năm sinh: 28/08/1991

   Điện thoại: 0337776969

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   11.

   Họ tên: NGUYỄN THỊ NGỌC HIẾU

   Ngày, tháng, năm sinh: 12/10/1989

   Điện thoại: 0398757567

   >> Xem chi tiết
 • 4. TỔ VĂN
  • anh-dai-dien

   1. Tổ trưởng

   Họ tên: TRẦN THỊ TỐ NHƯ

   Ngày, tháng, năm sinh: 28/10/1985

   Điện thoại: 0919352335

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Tổ phó

   Họ tên: TÔ THỊ HOÀI

   Ngày, tháng, năm sinh: 21/12/1984

   Điện thoại: 0987883348

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3.

   Họ tên: BÙI MINH TUYẾT

   Ngày, tháng, năm sinh: 25/01/1974

   Điện thoại: 0938383228

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4.

   Họ tên: VÕ THỊ HỒNG ĐIỂN

   Ngày, tháng, năm sinh: 10/05/1978

   Điện thoại: 0984561037

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5.

   Họ tên: LƯƠNG THỊ THÙY TRANG

   Ngày, tháng, năm sinh: 14/11/1982

   Điện thoại: 0917152016

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6.

   Họ tên: NGUYỄN THỊ THU HIỀN

   Ngày, tháng, năm sinh: 25/10/1979

   Điện thoại: 0347935018

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7.

   Họ tên: PHAN THỊ HOA

   Ngày, tháng, năm sinh: 07/08/1983

   Điện thoại: 0388085966

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8.

   Họ tên: PHẠM THỊ SƠN

   Ngày, tháng, năm sinh: 11/03/1979

   Điện thoại: 0985942737

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   9.

   Họ tên: LÊ THỊ THÚY HẰNG

   Ngày, tháng, năm sinh: 06/04/1982

   Điện thoại: 0947298811

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   10.

   Họ tên: LƯƠNG THỊ THANH THỦY

   Ngày, tháng, năm sinh: 09/08/1990

   Điện thoại: 0365518590

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   11.

   Họ tên: TRẦN THỊ THANH THANH

   Ngày, tháng, năm sinh: 07/09/1992

   Điện thoại: 0392982143

   >> Xem chi tiết
 • 5. TỔ ANH VĂN
  • anh-dai-dien

   1. TỔ TRƯỞNG

   Họ tên: PHAN THỊ DIỆU HỒNG

   Ngày, tháng, năm sinh: 06/06/1978

   Điện thoại: 0985934006

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. TỔ PHÓ

   Họ tên: NGUYỄN TRUNG KIÊN

   Ngày, tháng, năm sinh: 02/09/1984

   Điện thoại: 0985942792

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3.

   Họ tên: PHẠM THẾ ANH

   Ngày, tháng, năm sinh: 20/06/1977

   Điện thoại: 0987278995

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4.

   Họ tên: NGUYỄN THỊ VÂN ANH

   Ngày, tháng, năm sinh: 22/03/1979

   Điện thoại: 0814521352

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5.

   Họ tên: ĐẶNG THỊ VÂN ANH

   Ngày, tháng, năm sinh: 19/08/1990

   Điện thoại: 0969143545

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6.

   Họ tên: NGUYỄN VĂN LONG

   Ngày, tháng, năm sinh: 26/08/1973

   Điện thoại: 0983218370

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7.

   Họ tên: TRƯƠNG HÙNG TIẾN

   Ngày, tháng, năm sinh: 01/09/1974

   Điện thoại: 0972164017

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8.

   Họ tên: BÙI MINH TUẤN

   Ngày, tháng, năm sinh: 18/09/1970

   Điện thoại: 0975109009

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   9.

   Họ tên: LÊ THỊ LAN HƯƠNG

   Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1988

   Điện thoại: 0978351925

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   10.

   Họ tên: NGUYỄN ĐĂNG TRƯỜNG

   Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1976

   Điện thoại: 0385420499

   >> Xem chi tiết
 • 6. TỔ SINH - CÔNG NGHỆ
  • anh-dai-dien

   1. TỔ TRƯỞNG

   Họ tên: NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

   Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1980

   Điện thoại: 0908955001

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. TỔ PHÓ

   Họ tên: NÔNG THỊ XOAN

   Ngày, tháng, năm sinh: 27/02/1986

   Điện thoại: 0979259480

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3.

   Họ tên: PHẠM THỊ HỒNG ÁNH

   Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1985

   Điện thoại: 0977424685

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4.

   Họ tên: NGUYỄN KHẮC KIÊN

   Ngày, tháng, năm sinh: 07/01/1982

   Điện thoại: 0985929210

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5.

   Họ tên: NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG

   Ngày, tháng, năm sinh: 02/02/1984

   Điện thoại: 0986725137

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6.

   Họ tên: TÔ THỊ THÙY DUNG

   Ngày, tháng, năm sinh: 01/06/1986

   Điện thoại: 0394462446

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7.

   Họ tên: HOÀNG THỊ LAN PHƯƠNG

   Ngày, tháng, năm sinh: 06/12/1990

   Điện thoại: 0979275122

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8.

   Họ tên: NGUYỄN THỊ THOA

   Ngày, tháng, năm sinh: 09/11/1991

   Điện thoại: 0349832165

   >> Xem chi tiết
 • 7. TỔ SỬ
  • anh-dai-dien

   1. TỔ TRƯỞNG

   Họ tên: TRẦN THỊ MINH ANH

   Ngày, tháng, năm sinh: 19/06/1980

   Điện thoại: 0917548246

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. TỔ PHÓ

   Họ tên: TRẦN TẤN CÔNG

   Ngày, tháng, năm sinh: 04/06/1976

   Điện thoại: 0919100072

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3.

   Họ tên: VÕ THỊ KIM CHI

   Ngày, tháng, năm sinh: 13/11/1986

   Điện thoại: 0773446170

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4.

   Họ tên: TÔ THỊ THU

   Ngày, tháng, năm sinh: 26/10/1986

   Điện thoại: 0976998539

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5.

   Họ tên: NGUYỄN HUY HẢI

   Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1982

   Điện thoại: 0988441220

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6.

   Họ tên: NGUYỄN THỊ LƯƠNG

   Ngày, tháng, năm sinh: 20/06/1983

   Điện thoại: 0987446050

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7.

   Họ tên: PHAN VĂN HỒNG

   Ngày, tháng, năm sinh: 02/10/1987

   Điện thoại: 0384988042

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8.

   Họ tên: PHẠM THỊ THƠ

   Ngày, tháng, năm sinh: 12/11/1980

   Điện thoại: 0985252097

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   9.

   Họ tên: TRẦN THỊ THỦY

   Ngày, tháng, năm sinh: 07/07/1981

   Điện thoại: 0918065536

   >> Xem chi tiết
 • 8. TỔ ĐỊA - GDCD
  • anh-dai-dien

   1. TỔ TRƯỞNG

   Họ tên: NGUYỄN PHẠM TUYẾT VÂN

   Ngày, tháng, năm sinh: 25/09/1981

   Điện thoại: 0979205185

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. TỔ PHÓ

   Họ tên: HOÀNG THỊ CHƯƠNG

   Ngày, tháng, năm sinh: 20/09/1982

   Điện thoại: 0978633635

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3.

   Họ tên: LÊ HỮU CƯƠNG

   Ngày, tháng, năm sinh: 14/12/1983

   Điện thoại: 0968043349

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4.

   Họ tên: ĐÀO VĂN TOÀN

   Ngày, tháng, năm sinh: 20/06/1986

   Điện thoại: 0359578852

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5.

   Họ tên: CHU NGỌC ĐIỆP

   Ngày, tháng, năm sinh: 13/09/1983

   Điện thoại: 0985942825

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6.

   Họ tên: THẠCH THỊ HƯƠNG

   Ngày, tháng, năm sinh: 08/02/1987

   Điện thoại: 0965696279

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7.

   Họ tên: DOANH THỊ HIỀN

   Ngày, tháng, năm sinh: 29/01/1985

   Điện thoại: 0982188503

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8.

   Họ tên: NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN

   Ngày, tháng, năm sinh: 25/09/1980

   Điện thoại: 0933048050

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   9.

   Họ tên: NGUYỄN HỮU HIẾU

   Ngày, tháng, năm sinh: 03/05/1983

   Điện thoại: 0918696964

   >> Xem chi tiết
 • 9. TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG
  • anh-dai-dien

   1.

   Họ tên: LÊ ANH TUẤN

   Ngày, tháng, năm sinh: 06/07/1993

   Điện thoại: 0983979744

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Tổ trưởng

   Họ tên: VÕ HỒNG PHÚC

   Ngày, tháng, năm sinh: 08/02/1977

   Điện thoại: 0972646606

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Tổ phó

   Họ tên: PHẠM VĂN NAM

   Ngày, tháng, năm sinh: 14/05/1982

   Điện thoại: 0977621430

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4.

   Họ tên: CHU THANH HƯƠNG

   Ngày, tháng, năm sinh: 04/01/1984

   Điện thoại: 0988925279

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5.

   Họ tên: DƯƠNG THỊ HẰNG

   Ngày, tháng, năm sinh: 16/06/1989

   Điện thoại: 0989668579

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6.

   Họ tên: HỒ THỊ KIM XOA

   Ngày, tháng, năm sinh: 27/04/1983

   Điện thoại: 0943830570

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7.

   Họ tên: LÊ VĂN HÀ

   Ngày, tháng, năm sinh: 15/06/1986

   Điện thoại: 0388815029

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8.

   Họ tên: NGÔ VĂN NAM

   Ngày, tháng, năm sinh: 07/06/1986

   Điện thoại: 0355646886

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   9.

   Họ tên: NGUYỄN ĐÌNH QUỐC

   Ngày, tháng, năm sinh: 18/06/1984

   Điện thoại: 0915356493

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   10.

   Họ tên: TRẦN VĂN SỬ

   Ngày, tháng, năm sinh: 07/02/1983

   Điện thoại: 0367105850

   >> Xem chi tiết
 • 10. TỔ VĂN PHÒNG
  • anh-dai-dien

   1. Tổ phó- Nhân viên thư viện

   Họ tên: NGUYỄN THỊ VÂN

   Ngày, tháng, năm sinh: 04/08/1983

   Điện thoại: 0854209616

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Nhân viên văn thư

   Họ tên: ĐOÀN THỊ THU THẢO

   Ngày, tháng, năm sinh: 14/06/1984

   Điện thoại: 0972816456

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Nhân viên Y tế

   Họ tên: TRẦN THỊ NHƯ Ý

   Ngày, tháng, năm sinh: 20/08/1982

   Điện thoại: 0975742743

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Nhân viên Kế toán

   Họ tên: VÕ THỊ NGỌC HÀ

   Ngày, tháng, năm sinh: 10/09/1992

   Điện thoại: 0989185789

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. Nhân viên bảo vệ

   Họ tên: TRẦN VIẾT NAM

   Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1976

   Điện thoại: 0988414263

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6. Nhân viên điện nước

   Họ tên: NGUYỄN PHI VƯƠNG

   Ngày, tháng, năm sinh: 09/02/1979

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7. Nhân viên

   Họ tên: NGUYỄN THỊ XUÂN THIÊM

   Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1967

   Điện thoại: 0385026466

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8. Nhân viên bảo vệ

   Họ tên: TRẦN THỊ LONG

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   9. Nhân viên bảo vệ

   Họ tên: TRẦN THỊ HỒNG

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết