image banner
V/v báo cáo tình hình bố trí kinh phí cho giáo dục theo Công văn số 1832/BGDĐTKHTC ngày 29/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu văn bản 1403/SGDđT-VP
Ngày ban hành 27/05/2022
Ngày hiệu lực 27/05/2022
Trích yếu nội dung V/v báo cáo tình hình bố trí kinh phí cho giáo dục theo Công văn số 1832/BGDĐTKHTC ngày 29/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hình thức văn bản Văn bản Sở GD&ĐT
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt Lý Thanh Tâm
Tài liệu đính kèm 1403-cong-van-gui-don-vi-bao-cao.pdf