image banner
BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1410/BC-SGDĐT-
Ngày ban hành 28/05/2022
Ngày hiệu lực 28/05/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản Sở GD&ĐT
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt Lý Thanh Tâm
Tài liệu đính kèm 1410-bao-cao-6-thang-nam-2022-pbgdpl-so-gddt.pdf