image banner
V/v triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2021-2022
Số ký hiệu văn bản 1423/SGDĐT-VP
Ngày ban hành 30/05/2022
Ngày hiệu lực 30/05/2022
Trích yếu nội dung V/v triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2021-2022
Hình thức văn bản Văn bản Sở GD&ĐT
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1423-cv-de-nghi-bao-cao-cuoi-nam.pdf