image banner
HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022
Sáng ngày 24-2-2022, đoàn trường THPT Bù Đăng đã tổ chức thành công hội nghị đại biểu năm học 2021-2022. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Hoài- Phó bí thư Huyện đoàn Bù Đăng, Đồng chí Trần Quang Cường- Phó bí thư Đảng bộ, Phó hiệu trường nhà trường. Hội nghị đã tổng kết phong trào đoàn năm học 2020-2021, và đưa ra phương hướng hoạt động năm học 2021-2022. Hội nghị cũng đã bầu ra 15 đồng chí vào BCH nhiệm kì 2021-2022, Đồng chí Phan Văn Hồng tiếp tục được tín nhiệm và giữ cương vị bí thư đoàn trường nhiệm kì 2021-2022. Hội nghị cũng đã bầu ra 8 đại biểu để dự đại hội Đoàn cấp trên.
Danh sách BCH đoàn trường THPT Bù Đăng nhiệm kì 2021-2022
1, Đ/c Phan Văn Hồng UVBTV, BTĐT
2, Đ/c Nguyễn Huy Hải UVBTV, PBTĐT
3, Đ/c Trần Công Nghĩa UVBTV, PBTĐT, BTCĐGV
4, Đ/c Lương Ngọc Khánh Huy UVBTV, PBTCĐ 11A2
5, Đ/c Quách Thị Thanh Ngoan UVBTV, PBTCĐ 12A7
6, Đ/c Lê Anh Tuấn, UVBCH, PBTCĐGV
7, Đ/c Dương Thị Hằng UVBCH, UVBCH CĐGV
8, Đ/c Trần Công Tú UVBCH, ĐVCĐGV
9, Đ/c Hoàng Thị Lan Phương UVBCH, ĐVCĐGV
10, Đ/c Nguyễn Lê Duy Quỳnh UVBCH, BTCĐ 12A7
11, Đ/c Lê Thị Kim Ngân UVBCH, PBTCĐ 11A5
12, Đ/c Phạm Thanh Thúy UVBCH, BTCĐ 11A4
13, Đ/c Lê Hùng Anh UVBCH, BTCĐ 10A6
14, Đ/c Trương Quỳnh Anh UVBCH, BTCĐ 10A5
15, Đ/c Võ Thanh Nghĩa UVBCH, BTCĐ 11A7

1 Số hình ảnh của hội nghị

anh tin bai
anh tin bai
Tác giả:  Thầy Trần Công Nghĩa, PBT đoàn trường.