image banner
Chi bộ trường THPT Bù Đăng nơi rèn luyện bồi dưỡng quần chúng ưu tú trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chi bộ trường THPT Bù Đăng luôn hoàn thành chỉ tiêu kết nạp từ 2 đến 3 đảng viên mới mỗi năm.

Đảng viên mới tuyên thệ 
Chi bộ trường THPT Bù Đăng trong nhiều năm qua luôn hoàn thành tốt vai trò lãnh đạo toàn diện nhà trường và đạt kết quả trong sạch vững mạnh trong nhiều năm. Năm 2008 chi bộ còn được đảng bộ tỉnh Bình Phước tặng cơ thi đua. Trải qua hơn 9 năm thành lập(từ năm 2005), chi bộ không ngừng lớn mạnh, ban đầu còn là chi bộ ghép(ghép với trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện) mới chỉ vọn vẹn có 7 đảng viên, đến nay chi bộ đã phát triển lên 28 đảng viên. Hàng năm chi bộ luôn tạo nguồn bồi dưỡng để kết nạp thêm quần chúng ưu tú vào Đảng. Tất cả các đảng viên mới sau khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng đã thể hiện xuất sắc vai trò gương mẫu xung kích của người đảng viên. Hiện nay, nhiều đồng chí đã giữ những vai trò trong yếu trong các tổ chức của nhà trường.

Tác giả bài viết: Trần Quang Cường

Nguồn tin: Chi bộ